Plakiety w zbiorach PTK

Przedstawiamy część zbiorów z kolekcji przedwojennych plakiet i odznak klubowych, przede wszystkim Polskiego Touring Klubu. Fotografował Bartosz Mrozowski.

Trackbacks & Pings

Dodaj komentarz