Miesięcznik TOURING

Przedstawiamy poniżej kompletne skany miesięcznika „Touring” – oficjalnego organu Polskiego Touring Klubu poświęconego sprawom klubowym i propagandzie turystyki. Wychodzący w latach 1936-1939 miesięcznik „Touring” stanowił kontynuację ukazujących się w latach 1930-32 czasopism „Auto i Turysta”, a w latach 1933-35 „Turysta i Auto” .

Kolejne numery będą sukcesywnie skanowane, opracowywane i udostępniane.

listopad 1938

luty 1939

marzec 1939

kwiecień 1939

maj 1939

czerwiec 1939

Dodaj komentarz