Regulamin II GRH

Regulamin imprezy – II Gdyński Rajd Historyczny

KALENDARIUM:

Otwarcie listy zgłoszeń 29.04.2013
Zamknięcie listy zgłoszeń 27.07.2013
Odbiór administracyjny 27.07.2013 godz. 9.00-10.00
Badanie kontrolne BK1 27.07.2013 godz. 9.00-10.00
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 27.07.2013 godz. 9.30
Odprawa uczestników 27.07.2013 godz. 9.30
Start do pierwszego etapu 27.07.2013 godz. 10.00
Start do drugiego etapu 27.07.2013 ok. godz. 14.00
Meta pierwszego etapu 27.07.2013 godz. 13.00
Meta drugiego etapu 27.07.2013 ok. godz. 15.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 27.07.2013 godz. 18.30
Wręczenie nagród 27.07.2013 godz. 19.00

Start do konkursu elegancji 28.07.2013 godz. 10.00
Pomorski Park Naukowo Technologiczny 28.07.2013 godz. 14.00 wykład projektanta Janusza Kaniewskiego i prezentacja materiałów z wyjazdu do Chrisa Bangle do Piemontu
Uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród w konkursie elegancji 28.07.2013 godz. 17.00

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy
Impreza odbędzie się w dniu 27 i 28 lipca 2013 roku na terenie miasta Gdyni i okolic.
1.2 Nazwa imprezy
Gdyński Rajd Historyczny
1.3 Lokalizacja Biura
Biuro w dniu 27.07.2013 r. od godz. 8.00 będzie się znajdowało w Gdyni na parkingu przy ul. Chrzanowskiego.

1.4 Lokalizacja startu i mety próby sportowej
Gdynia, parking przy ul. Chrzanowskiego
1.5 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni i składa się z dwóch sekcji.
Na trasie rajdu turystycznego zlokalizowane będą próby sportowe, zadania i punkty pomiaru czasu (PKC). Długość trasy wynosi około 104 km (70+34), czas przejazdu do 4 godziny (3+1). Przejazd drogami publicznymi z zachowaniem zasad ruchu drogowego.
Podczas próby sprawnościowej na zamkniętej drodze w Chmielnie odbędą się indywidualne przejazdy na czas na trasie z szykanami. Długość trasy: 2×500 m z nawrotką
Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton.
Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.

2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora
Stowarzyszenie Polski Touring Klub
Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 13
Telefon: 600 066 044
www.touringklub.pl ptk@touringklub.pl

2.2 Nazwa współorganizatora
Automobilklub Morski – Klub Obywatelski w Gdyni
81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28
Telefon: 58 620 52 31

2.3 Władze Rajdu
Komandor Rajdu: Mikołaj Wierzbicki tel. 600 066 044
Kierownik Biura: Aleksandra Hamerska tel. 692 169 257
Kierownik Komisji Obliczeń : Paweł Głębicki tel. 502 877 418
Kierownik Badań Kontrolnych : Rafał Piasecki tel. 602 267 283
Kierownik testów i zadań : Tomasz Groszewski tel. 601 673041
Kierownik Badań Kontrolnych : Rafał Piasecki tel. 602 267 283

Kierownik prób sportowych : Rafał Piasecki tel.: 602-267-283

3. ZGŁOSZENIA
3.1 Załoga
3.1.1. Załogę stanowią dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć ważne prawo jazdy, a pilot ukończone 18 lat
3.1.2. Podczas prób sprawnościowych dopuszcza się udział kierowcy bez pilota.
3.1.3. Podczas prób sprawnościowych w samochodzie może znajdować się jedynie kierowca i pilot.
3.1.4.Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
3.2 Do obowiązków załogi należy:
3.2.1. Obecność na odprawie uczestników
3.2.2. Przejazd Rajdu turystycznego zgodnie z kierunkiem trasy i kolejnością zadań wskazaną w itinererze.
3.2.3. Odbycie wszystkich prób sprawnościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
3.3 Procedura zgłoszeń
3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w imprezie musi przesłać do dnia 24 lipca 2013 do godz. 24:00 na adres ptk@touringklub.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.touringklub.pl zgłoszenie zawierające imiona i nazwiska kierowcy i pilota, markę, model i pojemność skokową silnika samochodu oraz rok produkcji pojazdu.
3.3.2. Uczestnicy są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez wszystkich członków załogi.
3.3.3. Wpisowe musi zostać opłacone na numer konta podanego na stronie www.touringklub.pl najpóźniej w dniu 24 lipca 2013 do godz. 24:00
3.3.4 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy.
3.3.5 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
3.4 Liczba załóg i klas
3.4.1 Pojemność trasy: 50 załóg
3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura imprezy. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
3.5 Pojazdy dopuszczone
Do udziału w Gdyńskim Rajdzie Historycznym dopuszcza się samochody posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.
Kategorie pojazdów:
– klasyki: 25 lat i starsze (roczniki do 1988 włącznie)
– youngtimery: 15 do 24 lat (roczniki od 1989 do 1998 włącznie)
– współczesne: do 14 lat (roczniki 1999 i nowsze)

Przeliczniki do klasyfikacji generalnej pod względem pojemności silnika oraz wieku pojazdu – wartości podane w %:

% Klasa 1 do 750 cm3 włącznie Klasa 2 od 751 do 1300 cm3 włącznie Klasa 3 od 1301 do 1600 cm3 włącznie Klasa 4 od 1601 do 2000 cm3 włącznie Klasa 5 od 2001 do 2500 cm3 włącznie Klasa 6 od 2501 do 3000 cm3 włącznie Klasa 7 pow. 3001 cm3
Do 1945 72 74 76 78 80 82 84
1946-1950 74 76 78 80 82 84 86
1951-1955 76 78 80 82 84 86 88
1956-1960 78 80 82 84 86 88 90
1961-1965 80 82 84 86 88 90 92
1966-1970 82 84 86 88 90 92 94
1971-1975 84 86 88 90 92 94 96
1976-1980 86 88 90 92 94 96 98
1981-1988 88 90 92 94 96 98 100

3.6. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5
3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty
3.7.1
Wpisowe od załogi (kierowca+pilot) – 150 zł, każda dodatkowa osoba: 60 zł, dzieci do 6 lat bezpłatnie (startowe: 50 zł, pozostałe świadczenia: 100zł )
Wpisowe od załogi (kierowca+pilot) jednodniowe – 100 zł, każda dodatkowa osoba: 30 zł, dzieci do 6 lat bezpłatnie (startowe: 25 zł, pozostałe świadczenia: 75 zł )
Wpisowe obejmuje udział w imprezie, posiłki, zestaw startowy (pamiątkowa plakieta, 2 koszulki, naklejka i inne materiały od organizatorów i sponsorów)
Nr konta: 31 1240 1239 1111 0010 4348 2464 Bank Pekao S.A. I Oddział w Gdyni
Stowarzyszenie Polski Touring Klub, ul. I Armii Wojska Polskiego 13, 81-383 Gdynia
Tytułem: II GRH – imię i nazwisko – marka pojazdu
3.7.2 Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich
3.7.3 Zwrot wpisowego
Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.touringklub.pl, ewentualnie mailowo na adres grh@touringklub.pl
W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska członków załogi, nr telefonu, markę i rok produkcji samochodu oraz informację o uiszczonej wpłacie: A, B, AD, BD
A – wpisowe dla dwuosobowej załogi – 150 zł
AD – dodatkowa osoba – 60 zł
B – wpisowe dla dwuosobowej załogi na 1 dzień – 100 zł
BD – dodatkowa osoba na 1 dzień – 30 zł

Specjalną oferta noclegów dla uczestników II GRH – Galeria Pępowo – Muzeum VW

http://vwmuseum.pl/pl/oferta/nocleg/

4. UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.
4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1. Numery startowe dostarczone przez organizatora załoga musi umieścić na drzwiach lub bocznej szybie pojazdu.

6. REKLAMA
6.1. Uczestnicy są zobowiązani umieścić reklamę Organizatora/Sponsora w formie naklejek na nadwozie lub kartek na szyby.
6.2 W przypadku odmowy przyjęcia reklamy Organizatora/Sponsora, uczestnicy zobowiązują się do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł.

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1 Miejsce i czas
27.07.2013 godz. 9.00-10.00 na parkingu przy ul. Chrzanowskiego.
Dokumenty do okazania:
prawo jazdy kierowcy
ubezpieczenia OC i NW
dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota.

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
Załoga zobowiązana jest do przejazdu próby sportowej zgodnie z podanym na rysunku kierunkiem jazdy w jak najkrótszym czasie .
lub
Zapoznanie z trasą odbędzie się w formie jednego przejazdu trasy za samochodem organizatora.

9. BADANIA KONTROLNE
9.1. Miejsce i czas
27.07.2013 od godz. 9.00 do godz. 10.00 na parkingu przy ul. Chrzanowskiego.
Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z Rajdu.
9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie badania BK2 przy wjeździe na metę imprezy przez załogę.

10. KASKI
10.1 Podczas prób sprawnościowych uczestnicy są zobowiązani nosić kaski ochronne.
10.2 Zalecane jest posiadanie własnego kompletu kasków dla kierowcy i pilota. Uczestnikom bez własnych kasków organizator umożliwi na startach prób wypożyczenie kasków wraz z jednorazowymi czepkami ochronnymi.
10.3 Kaski ochronne dla uczestników muszą być typu stosowanego w sporcie samochodowym.

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
11.1 Miejsce i czas
27.07.2013 godz. 9.30 na parkingu przy ul. Chrzanowskiego.

12. PRZEBIEG IMPREZY
12.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej
27.07.2013 godz. 9.30 na parkingu przy ul. Chrzanowskiego.
12.2. Oficjalny czas podczas trwania Rajdu
W czasie trwania Rajdu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio – Program I 225 kHZ.
12.3 Oficjalny start
27.07.2013 godz. 10.00 (według listy startowej)
12.4 Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby.
12.5 Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem, uprawnionym do
podejmowania niezbędnych decyzji.
12.6. Wymiana kart drogowych podczas Rajdu
Karta drogowa na całą imprezę zostanie wydana podczas odbioru administracyjnego.

13. PROCEDURA STARTU PODCZAS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH
Przy podaniu sygnału do startu z tzw. „ręki” ustala się obowiązującą procedurę: samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. „obrys”, następnie Starter głośno odlicza 5, 4, 3, 2, 1 i ręką lub chorągiewką podaje sygnał startu. Za wcześniejszy start przed sygnałem zostanie nałożona kara – doliczenie 5 sekund czasu

14. POMIAR CZASU i PUNKTACJA
14.1.Trasa turystyczna:
14.1.1 Przejazd całej trasy w wyznaczonym czasie potwierdzonym wpisem w karcie drogowej – 0 punktów
14.1.2 Za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego przybycia na punkt kontroli czasu – 5 punktów
14.1.3 Za popełnienie stwierdzonych przez Policję wykroczeń – 10 punktów
14.1.4. Za udzielenie błędnej odpowiedzi w testach – 5 punktów
14.1.5. Za nieprawidłowe wykonania zadania na trasie rajdu – 5 punktów
14.1.6. Za każdą sekundę przejazdu próby sprawnościowej – 1 punkt
14.2. Próba sprawnościowa:
14.2.1. Obowiązuje pomiar czasu do 1/100 sekundy.
14.2.2. Meta jest lotna. Uczestnicy są zobowiązani zatrzymać się na mecie stop celem wpisania czasu do karty drogowej.
14.2.3. Kary regulaminowe:
– za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy – 5 sekund.
– za cofanie na mecie próby – wykluczenie
– za niezatrzymanie się na mecie stop próby – wykluczenie
– za utratę karty drogowej lub nanoszenie własnych poprawek – wykluczenie
– za odbycie próby w niezapiętych pasach lub bez kasków ochronnych – wykluczenie
– za pomylenie trasy lub nieukończenie próby – taryfa 150% czasu najlepszej załogi w klasie
14.3. Punktacja zostanie naliczona zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Turystycznego Pucharu Polski.

15. META RAJDU TURYSTYCZNEGO
15.1. Pilot po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania karty drogowej sędziemu.
15.2 Po przekroczeniu mety samochody parkują w wyznaczonym przez organizatora miejscu.

16. BEZPIECZEŃSTWO
16.1 Na trasie próby sprawnościowej załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach
16.1.1. Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się oraz zastosować się do zaleceń sędziów trasy.
16.1.2. Flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie.
16.1.3. Każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary 10 sekund lub usunięcia z imprezy
16.1.4. Czas użycia żółtej flagi będzie odnotowany przez sędziego i przekazany Komandorowi Rajdu

17. NAGRODY
17.1 Rozdanie nagród
Za pierwszy dzień rajdu : 27.07.2013 ok. godz. 19.00 Muzeum VW Pępowo
Za konkurs elegancji : 28.07.2013 ok. godz. 17.00 w InfoBoksie w Gdyni
17.2. Wykaz nagród:
W klasyfikacji generalnej: puchary/statuetki za trzy pierwsze miejsca dla kierowcy i pilota
Dwudniowy rejs do Szwecji dla 2 osób
W poszczególnych klasach: puchary/statuetki za pierwsze miejsca
Nagrody od sponsorów (oleje samochodowe, wina)

18. PROTESTY
18.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Komandora Rajdu
18.2 Protesty muszą być złożone w czasie 10 minut od chwili popełnienia wykroczenia regulaminowego lub opublikowania błędnie ustalonych wyników.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu jak również do całkowitego odwołania Rajdu w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Gdynia, 1 lipca 2013 r.

Dodaj komentarz