Sport

Celami statutowymi stowarzyszenia związanymi ze sportem są:

wspieranie aktywnej turystyki, w szczególności rowerowej wspieranie sportu i kultury, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii sportu, integracja społeczności lokalnych, integracja osób niepełnosprawnych i wspieranie postaw prospołecznych.

Członkowie  stowarzyszenia działają na rzecz rozwoju sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego:
akcja Gdynia Biega
publikacje m.in w Portalu Trojmiasto.pl

Stowarzyszenie oferuje pomoc przy organizacji i obsłudze imprez sportowych, obsługę marketingową, prasową i informacyjną.

 

Dodaj komentarz