Automobilizm

Działalność stowarzyszenia związana z automobilizmem:

wspieranie aktywnej turystyki, w szczególności rowerowej i motorowej, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii motoryzacji, integracja krajowych i zagranicznych środowisk motoryzacyjnych ochrona dóbr kultury, w szczególności pojazdów i innych zabytków techniki.

Stowarzyszenie oferuje pomoc prawną i fachową informację w zakresie rejestracji pojazdów zabytkowych, w tym pojazdów bez dokumentów lub z niekompletnymi dokumentami.

Stowarzyszenie oferuje pomoc w kompleksowej organizacji zlotów, imprez sportowych i krajoznawczych obejmującą noclegi, prezentacje pojazdów, zawody sprawnościowe, przejazdy z itinererem.

Dodaj komentarz