O Stowarzyszeniu

Idea
Nawiązanie celami i symboliką do działalności przedwojennego Polskiego Touring Klubu (istniał w latach 1925-1939) i innych zagranicznych touring klubów zrzeszających propagatorów turystki, cyklistów i automobilistów.

Cele i sposoby realizacji
Celami statutowymi stowarzyszenia są: wspieranie aktywnej turystyki, w szczególności rowerowej i motorowej, wspieranie krajoznawstwa, wspieranie sportu i kultury, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii motoryzacji i historii sportu, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu historii, architektury, geografii i  etnografii, rozpowszechnianie wiedzy kulinarnej, integracja krajowych i zagranicznych środowisk turystycznych, motoryzacyjnych i kulinarnych, integracja społeczności lokalnych, integracja osób niepełnosprawnych, utrwalanie dorobku i dobrych tradycji ruchu turystycznego, poznawanie innych kultur i języków obcych, ochrona dóbr kultury i środowiska naturalnego i wspieranie postaw prospołecznych.

Cele te stowarzyszenie realizuje poprzez organizację imprez, spotkań i wycieczek, prowadzenie portalu internetowego, prowadzenie działalności archiwistycznej i kolekcjonerskiej, publikacje internetowe i drukowane,  organizację kursów, szkoleń i degustacji, przyznawanie odznak, certyfikatów i rekomendacji.

Ludzie
Członkami są przedstawiciele wolnych zawodów, artyści i przedsiębiorcy, którzy oprócz działalności zawodowej realizują się poprzez pielęgnowanie swoich pasji, związanych przede wszystkim z zabytkową motoryzacją, sportem i podróżami.

Zasoby
Kilkanaście zabytkowych i sportowych pojazdów, w tym jedna z ciekawszych kolekcji w kraju włoskich samochodów sportowych z lat 70.
Kolekcja przedwojennych plakiet automobilowych, puchary, odznaki, mapy, publikacje i druki okolicznościowe, fotografie i pocztówki, inne automobilia.
Klasyczne rowery szosowe.

Współpraca z innymi organizacjami, inne pola działalności
Wśród członków stowarzyszenia są
– współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych, prowadzącego Gdyńskie Muzeum Motoryzacji
– organizatorzy rajdów, zlotów i innych imprez motoryzacyjnych
– członkowie Automobilklubu Morskiego
– organizatorka imprez cyklicznych „Rozwojowy Festiwal dla Kobiet PROGRESSteron w Trójmieście” oraz  „Kobiety na morzu
– organizator warsztatów architektonicznych „Modernizm – pomiędzy wielką płytą a minimalizmem” w CSW Łaźnia w Gdańsku
– założyciel największego forum o historii Pomorza – forum.dawnygdansk.pl
– autorzy artykułów o tematyce historycznej (publikacje: „30 dni”, trojmiasto.pl, ), enologicznej (Magazyn Wino)
– osoby zaangażowane w działalność sportową na terenie Gdyni (udział w cyklu GPX w biegach ulicznych, w Maratonie Solidarności, założenie profilu Gdynia Biega – facebook.com/GdyniaBiega)

Patronat
Stowarzyszenie uzyskało w 2011 r. patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdyni w związku z udziałem członków stowarzyszenia w wyścigu rowerów zabytkowych L’Eroica we Włoszech.

Plany na 2012 r.
Pościg za balonem – pogoń zabytkowymi samochodami i rowerami za balonem z koszem
I Gdyński Rajd Historyczny
Wyznaczenie szlaku pieszo-rowerowego śladem granic II RP na obszarze dzisiejszego Województwa Pomorskiego
Działalność archiwistyczna i kolekcjonerska – dalsze opracowanie zbiorów

Dodaj komentarz