Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Polski Touring Klub
ul. I Armii Wojska Polskiego 13
81-383 Gdynia

wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej  pod numerem KRS 0000385083 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 586-227-54-53

REGON 221581253

Statut

Nr konta: 31 1240 1239 1111 0010 4348 2464
Bank Pekao S.A. I Oddział w Gdyni

Dodaj komentarz