Władze

Władze Stowarzyszenia – dane uwidocznione KRS

Zarząd:
1. Mikołaj Wierzbicki – prezes
2. Piotr Fortuna – vice-prezes
3. Aleksandra Hamerska – członek zarządu

Każdy z członków zarządu jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz, składania i przyjmowania oświadczeń woli w jego imieniu.

Komisja rewizyjna:
1.  Joanna Gozdanek – przewodnicząca komisji rewizyjnej
2. Stanisław Kuhn – członek komisji rewizyjnej

Dodaj komentarz